Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Yararlı Linkler Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 
  Genel Bilgi Mevzuat Personel Plan ve Raporlar İç Kontrol Online İşlemler Doküman İletişim  
 
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
09.01.2019- 09.01.2019 
Başlangıç ve Bitiş Saati
00:00 - 00:00 
Yer / Adres : 
Rektörlük İdari Birimler Binası 1.Kat 
Web Adresi : 
 
E-posta Adresi : 
fzemlikli@cu.edu.tr 
İlgili Kişi : 
Fulya ZEMLİKLİ 

 >  Site Haritası        
2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (Ocak-Mart 2019 / Nisan 2019)


Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği:

İç değerlendirme raporları ve takvimi

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlar.

(2) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını her yıl Ocak-Mart aylarında tamamlar. Hazırladıkları İç Değerlendirme Raporunu Nisan ayı sonuna kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderir.Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 Ziyaretçi sayısı: 487