Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Yararlı Linkler Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 
  Genel Bilgi Mevzuat Personel Plan ve Raporlar İç Kontrol Online İşlemler Doküman İletişim  
 
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
07.01.2020- 07.01.2020 
Başlangıç ve Bitiş Saati
00:00 - 00:00 
Yer / Adres : 
Rektörlük İdari Birimler Binası 1.Kat 
Web Adresi : 
 
E-posta Adresi : 
stratejikplan@cu.edu.tr 
İlgili Kişi : 
Ayhan ERÇEL 

 >  Site Haritası        
2019 Yılı Yatırım Programı İzl. ve Değ. Raporunun Hazırlanması (Ocak-Mart 2019)

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 06/01/2006 tarihinde kararlaştırılan ve 18/02/2006 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 24 inci maddesinde yatırım projelerini uygulayan harcama birimlerinin, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri strateji geliştirme birimlerine göndereceği, yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporunun, strateji geliştirme birimleri tarafından konsolide edilerek hazırlanacağı ve izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) gönderileceği belirtilmiştir.Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 Ziyaretçi sayısı: 217