Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Yararlı Linkler Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 
  Genel Bilgi Mevzuat Personel Plan ve Raporlar İç Kontrol Online İşlemler Doküman İletişim  
 
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
01.07.2020- 01.07.2020 
Başlangıç ve Bitiş Saati
00:00 - 00:00 
Yer / Adres : 
Rektörlük İdari Birimler Binası 1.Kat 
Web Adresi : 
 
E-posta Adresi : 
stratejikplan@cu.edu.tr 
İlgili Kişi : 
Ayhan ERÇEL 

 >  Site Haritası        
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Rap.Hazırlanması (01/07/2020 - 31/07/2020)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamaları gerektiğini hükme bağlamıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir raporun 31.07.2020 tarihine kadar hazırlanması ve hazırlanan “2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nun ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir.


Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 Ziyaretçi sayısı: 42