Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Yararlı Linkler Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 
  Genel Bilgi Mevzuat Personel Plan ve Raporlar İç Kontrol Online İşlemler Doküman İletişim  
 
  Personel Listesi
  Organizasyon Şeması
  Birimlerin Görevleri

> Personel  >  Personel Listesi        

 Daire Başkanlığı
Adı-Soyadı
Kadrosu/Unvanı
İç Hat
E-Posta
Ayhan YILDIZ Daire Başkanı
2318
ayildiz@cu.edu.tr
Fadime DÖNER Şef (Sekreterlik ve Özel Kalem)
2316/2318
fdoner@cu.edu.tr
Murat ÜNAL
  İşçi  - murat_012003@hotmail.com 
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü/Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
Adı-Soyadı
Kadrosu/Unvanı
İç Hat
E-Posta
Ayhan ERÇEL Mali Hizmetler Uzmanı
2349
aercel@cu.edu.tr
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Adı-Soyadı
Kadrosu/Unvanı
İç Hat
E-Posta
Nurullah BARAN
Mali Hizmetler Uzm.Yrd.
2915
barannurullah33.nb30@gmail.com
Şeyda BUTURAK
Mali Hizmetler Uzm.Yrd.
2915
salan@cu.edu.tr
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Adı-Soyadı
Kadrosu/Unvanı
İç Hat
E-Posta
Akın SEVGİLİ Şube Müdürü (Muhasebe Yetkilisi)
2316/2318
asevgili@cu.edu.tr
 Ebru Belkıs MİZRAK
Mali Hizmetler Uzmanı
2317
ebrublks_ulusoyy@hotmail.com
Fatma Fethiye KARAAKIN V.H.K.İ.
2917
fetos971@hotmail.com
Rabia ŞENZEK
Şef 2917 rsenzek@cu.edu.tr
Mehmet Şah İPEK
Şef
3548
mehmetsahipek@hotmail.com
 Züleyha GENÇTOR
V.H.K.İ.
2667
gizemumut_01@hotmail.com
 Özer ŞEN Şef 2917
osen@cu.edu.tr
İlhem AYDIN
Mali Hizmetler Uzmanı
3548
iaydin@cu.edu.tr
Yeliz PAYAS
Bilgisayar İşletmeni
2558
ypayas@mynet.com
 Tıpbiye TOPAL
Bilgisayar İşletmeni
2558
ttopal@cu.edu.tr
Nihan ÖZEL
V.H.K.İ.
2253
nihanizgi@hotmail.com
Buket ADİYAMAN
Şef
2667 bgulatan@cu.edu.tr
Melek Meltem TOK Şef
2253
mtok@cu.edu.tr
Melek KAPLAN
Teknisyen
2317
kaplanm@cu.edu.tr 
Hasan AĞUŞ
Şef (Veznedar V.)
2917 hagus@cu.edu.tr


Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 Ziyaretçi sayısı: 12113