Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Yararlı Linkler Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 
  Genel Bilgi Mevzuat Personel Plan ve Raporlar İç Kontrol Online İşlemler Doküman İletişim  
 
  Kamu İç Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS)
  İç Kontrol Uygulama Çalışması

> İç Kontrol  >  İç Kontrol Uygulama Çalışması        


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (2005)
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (2007)
(BÜMKO) Kamu İç Kontrol Standartları Hakkında 04.02.2009 Tarih ve 1205 Sayılı Genel Yazı ve Eki Rehber
(BÜMKO) Kamu İç Kontrol Standartları Uyumu Hakkında 02.12.2013 Tarih ve 10775 Sayılı Genelgesi
(BÜMKO) İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İçin Öneriler ve Tespitler
 Kamu İç Kontrol Rehberi (2014)
Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi
Ç.Ü. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (2014 Yılı)
(Ç.Ü.) İç Kontrol 19.01.2015 Tarih ve 2015/2 Sayılı Genelgesi
(Ç.Ü.) İç Kontrol Bilgilendirme Toplantısı Yazısı (23.01.2015 / 1308 )
Çukurova Üniversitesi İç Kontrol Çalışmaları Uygulama Rehberi (KİOS Otomasyon Programı)
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2015 Yılı Ocak Ayı Uygulama Sonuçları Yazısı (25.02.2015 / 244)
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı KOS2.1.1 Kodlu Eyleme Yönelik Bilgilendirme Yazısı (04.03.2015 / 4369)
Fakültelerle İş Akış Süreçlerinin Çizimine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yazısı (17.03.2015 / 5527)
İş Akış Süreçlerini Göndermeyen Birimlere Yazılan Tekit Yazısı (17.03.2015 / 5528)
Daire Başkanlıkları İş Akış Süreçlerinin Çizimine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yazısı (31.03.2015 / 440)
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı KOS1.1.4 Kodlu Eylem Kapsamında Yapılan Duyuru Yazısı (14.04.2015 / 578)
Daire Başkanlıkları ile İş Akış Süreçlerinin Çizimine Yönelik Değerlendirme Toplantısı Yazısı (04.06.2015 / 22430)
Daire Başkanlıklarından Süreç Çizimlerine Yönelik Yapılacak Toplantılarda Personel Görevlendirme Yazısı (18.06.2015 / 28413)
Süreç Çizimlerine Yönelik 22-26.06.2015 tarihleri arasında Fakültelerle Yapılacak Toplantı Yazısı (19.06.2015 / 29010) (Ek 2)
Süreç Çizimlerine Yönelik 03-10.07.2015 tarihleri arasında Fakültelerle Yapılacak Toplantı Yazısı (29.06.2015 / 33685) (Ek 2)
Kamu İç Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS) Kullanıcı Eğitimi yazısı (06.11.2015 / 88067)
Kamu İç Kontrol Otomasyon Sisteminin (KİOS) Personel Kullanımına Açılması ve Personel Güncelleme (18.11.2015 / 93430)
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2015 Yılı Uygulama Sonuçlarına İlişkin Yazı (19.01.2016 / 8967)
Maliye Bakanlığına Gönderilen İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2015 Yılı Uygulama Sonuçlarına İlişkin Yazı (03.03.2016  / 9315) (31.12.2015 Tarihli Revize Eylem Planı)
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2016 Yılı İçerisinde Yapılacak Eylemlere İlişkin Yazı (29.03.2016 / 45241)
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2015-2016 Dönemi Uygulama Sonuçlarına İlişkin Yazı (05.01.2017 / 2809)
Ç.Ü. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (2017-2018 Dönemi)
2017-2018 Dönemi Eylem Planı KOS1.1.1 Eylemine İlişkin Genelge (2017/2)
2017-2018 Dönemi Eylem Planı KOS2.2/2.3/2.4/2.6 Eylemlerine İlişkin Eğitim Yazısı (25.07.2017 / 101759)
2017-2018 Dönemi Eylem Planı KOS2 Eylemlerine İlişkin Düzenlenen Eğitim Sonrası Birimlerin Yapacağı İşlere İlişkin Yazı (28.07.2017 / 103631) Ekleri için Tıklayınız!
2017-2018 Dönemi Eylem Planı KOS2.6.2 Eylemine (Hassas Görevler Kılavuzu) İlişkin Yazı (14.08.2017 / 110064)
 


 


Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 Ziyaretçi sayısı: 7875